Skip to main content

Over Zorggroep Eclips – Sint-Vincentius vzw

VISIE

De Zorggroep Eclips verzorgt naast de klassieke opvang van senioren in een woon-en zorgcentrum nog tal van andere initiatieven. We organiseren ook thuisverpleging, herstelverblijven, dagcentra, kortverblijven, …

Als zorggroep engageren we ons om kwalitatieve zorg te bieden aan de zorgvragers en hun verwanten. We doen dit met respect voor alle culturen, levensvisie, welstand of maatschappelijk aanzien.

De zorgvrager (senior, revaliderende, herstellende, …) staat centraal bij onze zorggroep en wij zoeken samen met hem/haar en eventueel zijn/haar omgeving de beste oplossing. Als organisatie proberen we om een directe relatie uit te bouwen met de zorgvrager, waarbij optimale kwaliteit ons uitgangspunt is. Niet enkel en alleen in de zin van deskundigheid maar ook in de bejegening van de hulpvrager en zijn omgeving.

SAMENWERKEN

In samenspraak met de huisartsen, sociale diensten vanuit verschillende welzijn-en gezondheidsvoorzieningen, OCMW ’s reageert de zorggroep alert op de veranderende maatschappij en de behoeften aan zorg die daarmee gepaard gaan.

WE VOLGEN DE NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Om in onze opdracht te slagen, houden we ons op de hoogte van nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van de wetenschap en de behandelings-en verzorgingsmethoden.

EEN SCHAKEL IN EEN GEHEEL VAN NETWERKEN

Door de verschillende zorgvormen aan te bieden en in samenwerking met de verschillende organisaties en onderwijsinstellingen, is de zorggroep een schakel in het geheel van netwerken.

DOELSTELLING

De belangrijkste doelstelling is de kwaliteit van de behandeling en de zorg voor de medemensen te optimaliseren. Zowel de directe als de indirecte zorgverlenende diensten werken in functie van deze doelstelling. Vandaar dat al onze medewerkers onze kracht zijn en wij hen maximaal ondersteunen en motiveren door de nodige middelen en ruimte te geven om hun professionaliteit te uiten.