Skip to main content

Verkoopsvoorwaarden

Algemeen Voorwaarden

Indien dit uw eerste bestelling is, raden wij u stellig aan om onze verkoops- en algemene voorwaarden na te lezen. Hierin vindt u alle informatie betreffende onze prijsbepaling, bestelvoorwaarden, levering, verzendingskosten, garantie, betalingsmodaliteiten, recht tot teruggave en klachtenbeleid.

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de huidige verkoop en alle toekomstige verkopen van Sint-Vincentius vzw aan dezelfde koper. Onze webshop en onze productomschrijvingen zijn niet bindend. Geplaatste bestellingen zijn alleen bindend na onze schriftelijke bevestiging ervan of na levering van de bestelde producten. De koop is pas gesloten bij de ontvangst van uw bestelbevestigingsbericht per e-mail, verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres. Nadat we uw bestelling hebben ontvangen, kunnen wij u extra informatie vragen betreffende de bestelde producten, en dit voor uw eigen veiligheid. Indien u ons deze informatie niet wil verstrekken, hebben wij het recht uw bestelling te weigeren. De aangekochte producten zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik.

PRIJZEN

Alle op onze website getoonde prijzen zijn opgegeven in € en BTW inbegrepen. Producten kunnen enkel besteld worden als ze op het moment van aankoop online beschikbaar zijn op onze website. Het productgamma en de getoonde prijzen worden wekelijks aangepast. Indien u een bestelling plaatst, geldt de prijs die van toepassing was als u uw bestelling plaatste. Indien er geen prijs beschikbaar is op onze website (prijs € 0) dan zal de prijs medegedeeld worden via mail op het opgegeven e-mail adres.

RESERVERING

Een product dat enkel verkrijgbaar is op voorschrift heeft geen prijsopgave op de website, en kan enkel worden gereserveerd om door u te worden opgehaald in de winkel of in een zorginstelling van Sint-Vincentius vzw. Bij aankoop van een vrij verhandelbaar product (OTC – over the counter) hebt u de keuze tussen een reservering (nadat wij u per telefoon, e-mailbericht en / of SMS verwittigd hebben, haalt u zelf uw gereserveerde producten af in onze winkel) en een bestelling (zie volgende paragraaf).

BESTELLING

Door middel van de navigatie op de website kan u op een heel eenvoudige wijze de producten van uw keuze opzoeken en in uw winkelmandje plaatsen. De bestelling zelf omvat 5 gemakkelijk te volgen stappen en heeft pas plaats nadat u uw bestelling bevestigt. Zoniet wordt uw winkelwagentje leeggemaakt bij het verlaten van onze website. Een bestelling, in tegenstelling tot een reservering geeft aanleiding tot betaling en levering van de goederen aan het door u opgegeven adres.

LEVERING – VERZENDINGSKOSTEN

Wij leveren door u bestelde producten na ontvangst van uw betaling. De levering gebeurt binnen de 2 tot 15 werkdagen aan het door u opgegeven leveringsadres. Indien wij niet tijdig kunnen leveren, wordt u hiervan per e-mailbericht op de hoogte gesteld en hebt u de mogelijkheid om uw bestelling kosteloos te annuleren. Voor grote volumes, voor verzendingen van meer dan 1 kg of voor verzendingen buiten de EU behouden wij het recht van een toeslag aan te rekenen voor extra verzendingskosten. Wij berekenen dan uw verzendingskosten en delen u deze mee in een e-mail bestelbevestigingsbericht ten laatste op de eerste werkdag volgende op uw initiële bestelling. De bestelling is pas geaccepteerd na betaling van de in het e-mailbericht aangegeven toeslag. Indien u niet tijdig betaalt, wordt de bestelling kosteloos door ons geannuleerd.

GARANTIE

Controleer onmiddellijk de geleverde producten na ontvangst. Indien de u geleverde producten fout zijn of een breuk vertonen, dient u ons hiervan per e-mail (shop@zorggroepeclips.be) te verwittigen binnen de 2 dagen na levering. Na deze periode veronderstellen wij dat de levering volledig en correct is uitgevoerd.

BETALING DOOR OVERSCHRIJVING

De koop is pas definitief gesloten als wij binnen de 4 dagen uw betaling ontvangen door overschrijving van het volledige bedrag, inclusief BTW en verzendkosten, op onze bankrekening (BANK – BE05 7370 3566 0475/ BIC KREDBEBB), met vermelding van uw bestelnummer. Zoniet hebben wij het recht om uw bestelling te annuleren.

BETALING VIA CREDIT/DEBET-KAART

De koop is pas definitief gesloten na aanvaarding van de transactie door het clearing-huis. Zoniet hebben wij het recht om uw bestelling te annuleren.

TERUGNAME

U hebt het recht ons mee te delen dat u uw bestelling wenst te retourneren. Dit kan zonder opgave van motief en zonder betaling van een schadeloosstelling. U dient ons dit binnen de 7 werkdagen na levering van de bestelling te berichten per e-mail op shop@zorggroepeclips. Vergeet in dit bericht niet uw bankrekeningnummer (incl. IBAN en BIC) en bestelnummer op te geven. De verzendkosten voor uw retour zijn voor uw rekening. De door u geretourneerde producten moeten ons in perfecte staat toekomen, zoniet kan u geen aanspraak maken op uw recht tot retour. Wij accepteren geen retourzendingen zonder tegenbericht voor akkoord van ons. Ongefrankeerde retourzendingen worden geweigerd. Maximaal 14 dagen na ons akkoord tot terugname storten wij u het bedrag van de bestelde goederen terug, met uitzondering van de verzendingskosten, die te uwen laste blijven.

KLACHTEN

Gelieve al uw klachten in verband met uw bestelling of levering ons te laten geworden via een e-mailbericht naar shop@zorggroepeclips

Leveringsvoorwaarden

Wij leveren door u bestelde producten na ontvangst van uw betaling. Bestellingen geplaatst voor 12h ’s middags worden binnen 2 à 15 dagen geleverd aan het door u opgegeven leveringsadres. Indien wij niet tijdig kunnen leveren, wordt u hiervan per e-mailbericht op de hoogte gesteld en hebt u de mogelijkheid om uw bestelling kosteloos te annuleren.

Voor leveringen in België van bestellingen boven de 50 € reken wij geen leveringskosten aan en voor bestellingen onder de 50 € wordt er 2,90 € aangerekend.

Voor grote volumes, voor verzendingen van meer dan 1 kg of voor verzendingen buiten de EU behouden wij het recht van een toeslag aan te rekenen voor extra verzendingskosten. Wij berekenen dan uw verzendingskosten en delen u deze mee in een e-mail bestelbevestigingsbericht ten laatste op de eerste werkdag volgende op uw initiële bestelling. De bestelling is pas geaccepteerd na betaling van de in het e-mailbericht aangegeven toeslag. Indien u niet tijdig betaalt, wordt de bestelling kosteloos door ons geannuleerd.