Skip to main content

Dagverzorgingscentra

Onze dagverzorgingscentra bevinden zich op volgende locaties:

Contactgegevens DVC Aaigem

Vijverage 1, 9420 Erpe-Mere

T : 0491 56 83 40

dagcentrum@sint-vincentius-vzw.be

Wenst u meer informatie?

Aaigem

Dagverzorgingscentrum

Het dagverzorgingscentrum biedt opvang, gezelschap, zinvolle dagbesteding en verzorging aan ouderen die thuis wonen, maar nood hebben aan toezicht of verzorging.

ONZE VISIE

Het multidisciplinair team biedt de gasten van het dagverzorgingscentrum persoonsgerichte zorg, structuur en fijne sociale contacten. Hierbij stimuleren wij het behoud van de mogelijkheden en zelfredzaamheid. Hoewel de gebruiker centraal staat, willen we de familie niet uit het oog verliezen. Gezien de complexe problematiek die dementie met zich kan meebrengen, kunnen zij beroep doen op ons voor informatie en ondersteuning via informatieavonden of individuele gesprekken. Zij worden tevens betrokken bij de opmaak van het zorgplan.

Goede contacten met de mantelzorgers, huisarts en thuiszorgdiensten zijn hierbij noodzakelijk.

DOELGROEP

Wij bieden ondersteuning aan mensen met (beginnende) dementie, waar de zorg voor de mantelzorgers te belastend wordt of die gedurende de dag nood hebben aan zorg en begeleiding. Ook jonge mensen met dementie kunnen bij ons terecht.

DAGINDELING

Het dagverzorgingscentrum is open tussen 8 uur en 17 uur.

Structuur is heel belangrijk, daarom kiezen we voor een vast dagschema

 • Onthaal met koffie en een gezellige babbel
 • Samen de krant lezen
 • Voormiddagactiviteit
 • Middagmaal (dieetmaaltijden mogelijk)
 • Middagrust in aangepaste relaxzetels
 • Koffie en gebak
 • Namiddagactiviteit
 • Drankpauze
 • Klaarmaken om huiswaarts te gaan

Wie naar het dagverzorgingscentrum komt, kan beroep doen op een kapster, logopediste, pedicure en een kinesitherapeut.

EEN GREEP UIT ONZE ACTIVITEITEN

We streven naar een gezonde afwisseling tussen individuele en groepsactiviteiten,rekening houdend met de noden, mogelijkheden enen de fase van dementie waarin de gast zich bevindt. De activiteiten sluiten aan bij de leefwereld van personen met dementie:

 • Activiteiten rond lerend vermogen, geheugentraining of activiteiten die beroep doen op het langetermijngeheugen, zoals reminiscentie (terugblikken op vroeger)
 • Activiteiten die gericht zijn op zintuiglijke ervaringen: kookactiviteiten – muziek – creamomenten
 • Bewegingsactiviteiten
 • Genieten van de buitenlucht: uitstapjes (wandeling, marktbezoek, …) – (moes)tuin – fit-o-meter
 • Activiteiten waarbij de verschillende leefgroepen samenwerken (optreden, modeshow, wafelenbak, Valentijn, carnaval, …)
 • Bepaalde activiteiten vinden aansluiting bij lokale initiatieven

DAGPRIJS

De dagprijs bedraagt € 23.55- In de dagprijs zijn volgende zaken inbegrepen:

 • Middagmaal, tussendoortjes en dranken
 • Incontinentiemateriaal
 • Hygiënische zorgen
 • Activiteiten

Enkele ziekenfondsen bieden een tussenkomst aan in de dagprijs en het vervoer. De gebruikers van het dagverzorgingscentrum komen met eigen vervoer of kunnen beroep doen op onze vervoersdienst (aangepast voor rolstoelvervoer), binnen een straal van 15 km.

EVERE

Dagverzorgingscentrum Terranova

Het dagcentrum wil opvang bieden aan hulpbehoevende ouderen vanaf 65 jaar en/of aan personen vanaf 18 jaar die geconfronteerd worden met NAH (niet-aangeboren hersenletsels) en voor wie een langer verblijf in de thuissituatie omwille van deze NAH problematisch wordt.

De opvang, begeleiding,activiteiten en therapiëen zullen aangepast worden aan de noden van deze doelgroep. De begeleiding is zo individueel mogelijk gericht.

OPENINGSTIJDEN

 • Het centrum is alle weekdagen geopend van 8u30 tot en met 17u00.

ANIMATIE

Via een gevarieerd animatieprogramma proberen wij bij te dragen tot een zinvolle dagbesteding. Alle activiteiten zijn gericht op zowel actieve als passieve deelname.

VERVOER

Er kan voor vervoer gezorgd worden van en naar het centrum. Voor verdere informatie kan u terecht bij de verantwoordelijke.

DAGPRIJS

 • Volledige dag € 23.98-

BLOG

BIJLAGES

Contactgegevens Terranova Brussel

August De Boeckstraat 54 -58, 1040 Evere

T : 0496 39 06 11

info@sint-vincentius-vzw.be

Wenst u meer informatie?

Contactgegevens Dagverzorgingscentrum Vitanova

August De Boeckstraat 54 -58, 1040 Evere

T : 0478 90 39 51

vitanova@sint-vincentius-vzw.be

Wenst u meer informatie?

EVERE

Dagverzorgingscentrum Vitanova

WAT BIEDT VITANOVA?

 • behouden en/of vergroten van zelfredzaamheid in alledaagse handelingen
 • Dagelijkse zorgen ten aanzien van de mantelzorger(s) verlichten
 • Kwaliteitsvolle zorgverlening met respect voor de eigenheid en de privacy
 • Animatie- en ontspanningsactiviteiten
 • Aanbieden van structuur
 • Bevordering van de sociale contacten
 • Mogelijkheid tot verpleegkundige en zorgkundige zorgen
 • Mogelijkheid tot kinesitherapie en ergotherapie

VOOR WIE

Het dagverzorgingscentrum richt zich op personen met jongdementie. Dit zijn personen waarbij de diagnose is vastgesteld voor hun 65 jaar.

Daarnaast zijn hulpbehoevende thuiswonende personen vanaf 65 jaar ook welkom.

DAGPRIJS

 • €23.98- (exclusief vervoer)

AANBOD

 • Middagmaal, dessert/vieruurtje,koffie,…
 • Zorgkundige zorgen
 • Verpleegkundige zorgen
 • Ergotherapie
 • Mogelijkheid tot kinesitherapeut

Wenst u meer informatie i.v.m. dagverzorgingscentrum?

Wil u vrijblijvend meer informatie?

Of wenst u gecontacteerd te worden?

Vul het contactformulier in en wij nemen spoedig met u contact op.