Skip to main content

Ronse

Dienstencentrum te Ronse

Onze werking heeft als doel senioren zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol te laten wonen in hun vertrouwde thuisomgeving. We willen dit doen door het verlenen van diensten, het verstrekken van informatie en het organiseren van allerhande uiteenlopende activiteiten.

WIE VERWELKOMEN WIJ?

Iedereen is welkom, maar onze doelgroep bestaat voornamelijk uit jong – senioren, senioren en senioren die specifieke zorgen behoeven.

WAARVOOR KAN U BIJ ONS TERECHT?

We trachten activiteiten aan te bieden van informatieve, recreatieve en vormende aard en dit in overleg met de lokale socio – culturele verenigingen.

Het lokaal dienstencentrum heeft 5 belangrijke functies

  1. Dienstverlening
  2. Informatie en advies
  3. Ontmoeting en ontspanning
  4. Vorming
  5. Partners in de zorg

Heeft u vragen of nood aan advies op het vlak van gezondheidszorg, dan kan u terecht bij de coördinator van het dienstencentrum. We zoeken dan samen naar een oplossing of verwijzen onmiddellijk door naar de juiste hulpinstantie.

Contactgegevens DC Ronse

Bredestraat 256, 9600 Ronse

T : 055 20 70 73

Melissa.deboe@zorggroepeclips.be

Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie i.v.m. dienstencentrum?

Wil u vrijblijvend meer informatie?

Of wenst u gecontacteerd te worden?

Vul het contactformulier in en wij nemen spoedig met u contact op.